۱۴ اردیبهشت بعد از ترک خانه به سمت ترمینال جنوب حرکت کردم و بعد از تهیه بلیط کاشان سوار بر اتوبوس به سمت دیار مرد به نام ایران زمین “امیر کبیر” حرکت کردیم.

بعد از طی ۳ ساعت راه و در حوالی غروب به کاشان و محل قرار با دایی عزیزم آقای محمد علی مجدی نسب و پسر ایشان آقا حسین رسیدم.

فردا صبح شهر کاشان را به همراه این دو عزیز به مقصد  شهر آران و بیدگل ترک کردیم و بعد با کمک تابلوهای راهنمای قهوه ای رنگ سازمان گردشگری و میراث فرهنگی که عبارت “کویر مرنجاب” بر روی آن حک شده بود سفر خود را به دل کویر مرکزی ایران و کویر مرنجاب آغاز کردیم.

بعد از طی ۴۰ کیلومتر که ۹۰ دقیقه به طول انجامید به کاروانسرای زیبای مرنجاب رسیدیم کاروانسرایی با ۳۵۰ سال قدمت که ۲ بار بازسازی شده است و آخرین آن در سال ۷۹ و به دستور مستقیم ریاست جمهور آقای خاتمی صورت گرفت.

و اما کویر

نمیتونم توصیف کنم زیبایی  کویر و تنها میدونم با هر دین و ایمان و عقیده ای که داشته باشی در کویر احساس میکنی به خدا نزدیکتری.

شما به دیدن تصاویر کویر مرنجاب دعوت میکنم.

IMG_9289 IMG_9284 IMG_9281 123 IMG_9309 IMG_9313 IMG_9324 IMG_9349 IMG_9353 IMG_9387 IMG_9371 IMG_9360 IMG_9359