وقتی تقویم هجری شمسی به روز بیست وهشتم مرداد ماه نزدیک می شود دلم سخت می گیرد دست خودم نیست در چنین روزی دولت ملی ومردمی دکتر محمد مصدق با دلارهای آمریکایی ومشتی اراذل واوباش سرنگون گردید ولکه ننگی در تاریخ ایران ثبت گردید چگونگی این ماجرا را به صورت خلاصه سال گذشته با نام( ابر مرد تاریخ ایران )در سایت در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ به صورت مقاله ای درج کردم

اصولا نمی دانم چرا بعد از پیروزی انقلاب کارهای بزرگ ایشان برای مردم گفته نمی شود .

کار عظیم وبزرگ ملی کردن نفت که بعد از گدشت ۶۰ سال هنوز وامدار ایشان هستیم واگر این کار انجام نمی گرفت خدا می داند چه به روزگار این کشور می آمد کاری سترگ که به کشته شدن وزیر امور خارجه اش زنده یاد دکتر حسین فاطمی انجامید مردی که او را با ۴۰ درجه تب اعدام کردند وخودش را تبعید وخانه نشین کردند ودر تنهایی در ملک خودش در احمد آباد به سر برد تا اینکه بیمار شد وچندی بعد در بیمارستان نجمیه تهران در گذشت از جسد او نیز وحشت داشتند او را در ملک خودش غریبانه دفن کردند متاسفانه در حق این مرد بزرگ بسیار جفا کردند والان از قشر جوان کمتر کسی ازایشان شناخت دارند به عنوان نمونه بنده با ۱۵ نفر از اقشار مختلف صحبت کردم وهمگی آنها یا شناختی از او نداشتند ویا اینکه او را در حد یک نخست وزیر می شناختند واین واقعا دردآور است حتی یک خیابان در سراسر این کشور ۱۶۴۰۰۰۰کیلومتر مربعی به نام ایشان نامگذاری نشده است چرا؟شاید از اینکه نفت را ملی کرد ویا شاید های دیگر ولی اینرا می دانم که مرحوم آیت الله محمود طالقانی در اولین وآخرین مراسم بزرگداشت ایشان بر سر مزارش در احمد آباد مستوفی که ۱۰۰۰۰۰۰نفر در آنجا جمع شده بودند گفت بین ایشان ومدرس اختلاف افتاده بود برای سازش بین آنها به خانه آیت الله مدرس رفتم بعد از چندی با خربزه ای نزد من آمدند تا خربزه را دیدم گفتم حضرت آیت الله دارند خربزه زیر بغلتون میذارن جواب دادحواسم جمعه اما چنین نبود وهمین اختلاف ایشان با دکتر مصدق نتیجه اش تفرقه ودو دستگی بین مردم شد ونباید بشود آنچه شد منزلش را غارت کردند وبا تانک خانه اش را ویران کردند وملک او دراحمد آباد مستوفی را برای همیشه متروکه کردند آیا تمجیدی از این بهتر سراغ دارید؟خدا رحمت کند دکتر شریعتی را که چه زیبا او را توصیف نموده است (پیشوایم مصدق است مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید ) روانش شاد باد