۱۷ فروردین یازدهمین سالگرد درگذشت یکی از بزرگ مردان خاندان مجدی مرحوم حاج غلامرضا مجدی نسب را گرامی می داریم.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز                            مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
روحش شاد و مکانش بهشت – انشالله