مادرم بهار بی تو تکرار بیهوده پاییز است ؛ نه نسیمی ؛ نه بوی گلی نه عطر نسترنی . وجودت فخر زندگی مان بود و فقدانت حسرت جاودان مان شد. به تو سوگند بغضمان را با بردباری در گلو می شکنیم تا به پاداش صبر روان پاک و بی آلایشت را نیازاریم .(درد دل محمد با مادر)

یک سال از درگذشت مادری مهربان و همسری وفادار می گذرد و در این یکسال نمی دانی که چقدر برای شوهر و فرزندانت سخت گذشت .
شوهر و یار وفادارت  تنها مونس و همدمش مزارت می باشد و هر موقع که به شهید آباد می روم ایشان را در کنار مزارت تا لحظه آخر یعنی زمانی که همه آرمستان را ترک می کنند می بینم و معلوم است که نمی تواند از کنارت دل بکند و به خانه ای مراجعه نماید که شمادیگر در آن نیستی .
اما باید در برابر تقدیر الهی تسلیم بود و راضی به رضای او.
به اطلاع کلیه فامیل می رساند که بمناسبت اولین سالگردرحلت بانو صدیقه مجدی عرب فرزند مرحوم خواجه حسن و زوجه آقای رحمن رشک بهشتی در روز پنج شنبه ۹۲/۱۰/۱۲  بر سر مزارش واقع در شهیدآباد قطعه خاندان مجدی گردهم می آئیم و برای شادی روحش فاتحه قرائت می نمائیم.