۳۶۵ روز گذشت نوشتنش آسان است وگفتنش آسانتر اما برای بازماندگان او صدها سال گذشت برادرم را می گویم محمد کاظم را که در غربت زیست ودر غربت در گذشت وحسرت دیدن مادر بیمارش را با خود به زیر خروارها خاک برد،چه می گویم نمی دانم شاید همدیگر را دیده اند شاید قسمت این بود که دیدار این دو دلداده بعد از مرگشان اتفاق بیفتد مرگ حق است وما هم راضی به رضای خدا سالگردش را گرامی میداریم.

به همین مناسبت در روز پنجشنبه برابر با ۳۰ آبان ماه بر مزار او گردهم خواهیم آمد تا یاد و خاطره اش را گرامی بداریم همچنین از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح همان روز ختم قرآنی در منزل خانم زهرا مجدی نسب به آدرس:

خیابان مطهری نبش خیابان معزی برگزار خواهد شد.