September 19,2021 | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
کال جنی؛ دره جن‌های یزد