با خبر شدیم که چند روز پیش یعنی  در روز جمعه  مورخ ۹۲/۷/۵  بانو عصمت عبدالحسینی  زوجه آقای محمود مجدی نسب فرزند خواجه محمد نوه خواجه پاپی به دیار حق شتافتند و در قبرستان اندیمشک دفن گردیدند

لذا از طرف خاندان بزرگ مجدی این مصیب وارده را به خانواده  محترم مجدی نسب . عبدالحسینی و فلسفی و سایر بستگانشان تسلیت عرض می نماییم

انشاالله خداوند روح این عزیز تازه از دست رفته را با صالحین درگاه خود محشور فرماید .

آمین