September 20,2021 | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

از ابتلا تا بهبود کرونا

بیش از چهار ماه است که ویرس منحوس کروناب آسایش و آرامش را از مردم دنیا سلب و زندگی روزمره را دچار اختلال و استرس کرده است . شاید خیلی از افراد براشون ...

مصاحبه