عقرب زدگی:بیش از ۶۵۰ عقرب درجهان وجود دارد که تنها ۵۰ گونه انها برای انسان خطرناک هستند.

خطرناکترین عقرب موجود درایران گاردیم نام دارد که در خوزستان است.

علایم عقرب زدگی:علایم عقرب زدگی در بزرگسالان حاد نیست وبیشتر به صورت درد و تورم وبیحسی در ناحیه  گزش می باشد.

 البته گاهی در بعضی افراد بزرگسال گزش عقرب منجر به افزایش فشار خون-تپش قلب -دوربینی ولکنت زبان میشود.

درکودکان عقرب زدگی ممکن است منجر به مرگ شود وعلت آن افزایش  سریع دمای بدن – تنگی نفس وکم شدن اکسیژن می باشد.

درمان عقرب زدگی:به دلیل جذب سریع زهر وحجم کم ان نیازی به تخلیه ی محل گزش وجود ندارد.

درمان به صورت کنترل مجاری هوایی و تسکین درد ورفع حساسیت به صورت استفاده از یک انتی هیستامین مثل لوراتادین-کلماستین وغیره میباشد و انتقال  بیمار به مراکز درمانی  و تزریق پادزهر عقرب می با