با عرض سلام
با توجه به گستردگی خاندان مجدی و دسترسی نداشتن بنده به تمام اعضای فامیل لذا از تمام کسانی که توانایی نویسندگی در سایت را دارند دعوت به همکاری می شود.
با تشکر – مدیریت سایت