استفتاءاز محضر مبارک آیت الله ناصر مکارم شیرازی
جناب آیت الله آیا استفاده کردن از فلزات قیمتی مانند طلا ونقره در حرمین امامان معصوم جایز است ؟
اگر جواب شما مثبت میباشد پس چرا در قید حیاتشان ساده زیستی سرلوحه زندگیشان بوده است آیا درست است این همه مخارج صرف اموری گردد که این بزرگواران در طول حیات با برکتشان از آنها گزیزان بوده اند آیا شما صرف این همه طلاونقره در حرمین آنها را احترام به آنها می دانید ؟ برای مثال چندی پیش تعداد ۱۶۰۰۰ خشت طلا که وجه هر خشت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال می باشد جهت نصب در حرمین مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) وامام جواد (ع) در کاظمین شروع گردیده است به نظر حضرتعالی این وجوه اگر صرف امور خیریه گردند سزاوارتر نیست ؟

باسپاس از شما محمد حسن مجدی نسب