آیا میدانید :ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت.
آیا میدانید: ایرانیان در آمریکا فرهیخته ترین افراد جامعه آمریکا هستند.
آیا میدانید :رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است .
آیا میدانید :حدود ۲۵۰ ایرانی محقق در ناسا داریم
آیا میدانید: سال ۲۰۰۱ در فرانسه سال ایران نام داشت
آیا میدانید: بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک توسط ۲ ایرانی بنا خواهد شد
آیا میدانید: زمانی کورش کبیر بر جهان حکومت میکرد و قدرت جهان در دست ایران بود
آیا میدانید: ایران جوانترین جمعیت دنیا را دارد.
آیا میدانید :اگر ۳ قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است

آیا میدانید: ایران در فرار مغزها رتبه نخست را دارد .
آیا میدانید: کشور ایران هفدهمین کشور وسیع دنیاست .
آیا میدانید :ایران فلاتی به وسعت ۱/۶۴۸/۱۹۵ کیلومتر مربع است
آیا میدانید: قدمت شهر سوخته زابل در ایران به ۵ هزار و دویست سال پیش باز میگردد و کهنترین شهر در جهان است.
آیا میدانید :اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند
آیا میدانید: بعضی از قالیچه های ایرانی ۵۰۰ سال طول می کشد تا از بین بروند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که سیستم فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری اختراع کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان.
آیا میدانید: اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند. آیا میدانید: اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی با ۱۱۵ سرباز افتتاح شد.
آیا میدانید: اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در ۷۰۰۰ سال پیش، ایرانیان بودند.
آیا میدانید: اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایراینان بودند.
آیا میدانید: اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.
آیا میدانید: فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد