به اطلاع یکایک خاندان محترم مجدی و منسوبین می رساند قرار است در گردهمایی چهارم فروردین بازارچه ای خیریه به نفع بیماران سرطانی دزفول برگزار شود.  بدین وسیله از عزیزانی که تصمیم دارند در تدارک این بازارچه سهیم باشند دعوت می شود نحوه همکاری خود را تا تاریخ ۹۱/۱۲/۱۵  در بخش دیدگاه های همین مطلب اعلام کنند تا هماهنگی بعدی صورت گیرد.
عزیزان می توانند با تهیه شیرینی های خانگی، غذا، صنایع دستی، هنری و … در این امر خیر سهیم شوند.