باز هم محرم امد و دغدغه های ان . دل نگرانی هایی که هر سال هبات امنای کوی مجدیان با ان روبرو هستند و هر سال به همت این گروه و چندین جوان برومند خاندان مجدی این مهم به پایان می رسد .
یکی از حسنات محرم ، گردهمایی خود جوش جمعی از خاندان مجدی است تا هم دیداری تازه کنند و هم اتش خیمه گاه حسین را مشتعل تر کنند . این امر خطیر میسر نمی شود مگر با سعی و تلاش تعداد محدودی از جوانان فامیل .
هر سال در روز عاشورا می بینیم که همه چیز به سامان است و تدارکات مهیا . اما نمی دانیم که چه افرادی زحمت کشیده اند و چه شب ها خواب را بر خود حرام کرده اند تا همگی خاندان مجدی در روز عاشورا از میزبانی سر بلند بیرون بیایند .
امسال با توجه به راه اندازی سایت و اطلاع رسانی اسان تر بر ان شدیم که قبل از محرم جلسه ای بر پا کنیم و دوستداران حسین را به این جمع فرا بخوانیم .
شما نیز اگر علاقمندید از میزبانی امام سوم شیعیان بهره ای ببرید و گوشه ای از این بار را بر دوش بکشید در روز شنبه ۲۰ / ۸ / ۹۱ ساعت ۹ شب در منزل اقای محمد حسن مجدی نسب چشم براه شما هستیم .