۱- بازی با آب

۲- عکاسی ماکروگرافی – سوزن و پوست دست

۳- انتظار مادرانه

۴- خطر

۵- پل چهارم دزفول با بکگراند کوه های سردشت و شهیون بعد از دو روز بارندگی

۶- خنده کودکانه

 

۷- آسمان پاک

 

۸-  پیرمردی از نسل چرتکه

 

۹- آسمان دزفول بعد از دو روز بارندگی

 

۱۰-  کودکانه