خاطره ای که میخواهم بیان کنم به نقل از حاج کاظم مجدی عرب است :
ایشان گفتند : ایام دهه عاشورا پدر خانمم آقای میرزاعلی(عباس) مجدی جهت تزئین محله قلعه از آبادان به دزفول می آمدند و یک رشته لامپ هزار وات برای روشنایی محوطه با خود همراه می آوردند.زمانی که از پله جهت نصب لامپ بالا رفته بودند در یک لحظه لامپ از دست ایشان روی سنگفرش محوطه می افتد و با کمال تعجب لامپ سالم میماند.این موضوع را با آقای میرزاعلی مجدی در میان نهادم و ایشان گفته های حاج کاظم را تائید کردند.