یکی از کارگران منطقه عسلویه میگفت که بین راه ، راننده  وایساد که پول توی صندوق صدقات بندازه ، توی ماشین مهندسای خارجی بودند و یکی

از آنها سوال کرد از مترجم که راننده چیکار کرد؟ مترجم پاسخ داد که پول میندازه تو صندوق برای آدمهای فقیر !

خارجیه با تعجب پرسید مگه شما با وجود این اکتشافات عظیم توی عسلویه و این در آمدهای هنگفت،فقیر هم دارید؟ 

 
مسجد سلیمان ، ۱۰۰ سال پس از اکتشاف نفت
 
HydroForum ®
 Group
شعله زرد رنگ ناشی از سوخت گاز تصفیه نشده و غیراستاندارد

HydroForum ® 
Group
اعضای خانواده یک خانه مخروبه در مسجد سلیمان که در حال ترک خانه اشان می باشند .

HydroForum ®
 Group
نشت نفت در کف یکی از خانه های مسجد سلیمان .

HydroForum ® Group
انتظار برای رسیدن ماشین توزیع گاز کپسولی

 
HydroForum ® Group
کودکی در حال بازی کردن در کنار یکی از چاه های قدیمی و مسدود نفت در مسجد سلیمان .

 
HydroForum ® Group
کودکی در حال فروش بنزین قاچاق در ظروف پلاستیکی به یک ماشین مسافرکش
 
 
HydroForum ® Group
کودکان در حال بازی کردن میان انبوه لوله های غیر استاندارد در شهر
 
 
HydroForum ® Group
زنی در حال پخت و پز با گاز ترش و لوله کشی و شیلنگ بلند و غیر استاندارد در حیاط منزلشان .

HydroForum

 ®

 Group
کودکان در حال بازی در کوچه در کنار لوله های گاز ترش تصفیه نشده که معمولا دارای نشت هستند


 
HydroForum ® Group
کودکان در حال بازی کردن در کنار یکی از چاه های قدیمی و مسدود نفت در مسجد سلیمان
 
HydroForum ® 
Group
نوجوانی در حال زیاد کردن شعله آبگرمکن در کنار درب منزلشان.
 
HydroForum ® Group
نشت گاز از لوله های غیر استاندارد گاز در سرتاسر شهر .

HydroForum ® Group
پیرمردی در حال گرفتن سوراخ های لوله و جلوگیری از نشت گاز .

 
 منبع: سایت خبری برنا