به اطلاع خاندان محترم مجدی و بستگان محترمشون می رسانم که در تاریخ نوزدهم مهرماه ۱۳۹۴ آقای احسان مجدی و فاطمه مجدی صاحب اولاد دختری شدند که نام زیبای نگار را بر او نهاده اند. خداوند سبحان را شاکریم که فرزندی سالم به این زوج جوان و دوست داشتنی عنایت فرموده اند از طرف خود و خاندان محترم این تولد میمون را به احسان و فاطمه و همچنین نجمه خانم و حاج عبدالرحمان مادر و پدر بزرگ نگار خانم تبریک می گویم.

حق یارتان باد