مطلع شدیم دیروز مقارن با پنجشنبه ۲۶/۲/۹۲ خانم ” آنیسا دفتری ” فرزند اقای ” علی دفتری ” و خانم ” انا ظهوری فر” پا به عرصه ی گیتی نهاد .
این خانم کوچولو هفتمین نوه ی خانم ” فرخنده ی مجدی نسب ” اما اولین نوه ی خانم ” فریده (فری ) مجدی نسب ” است .
از طرف خود و خاندان بزرگ مجدی این تولد مبارک را به خانواده های محترم ظهوری فر و دفتری تبریک عرض می کنیم و امیدواریم انیسا خانم فرزند صالح و سالم برای پدر و مادرش باشد . انشا الله