به اطلاع میرسانیم که به همت جمعی از جوانان خاندان؛سومین گردهمایی خاندان مجدی به صورت زنده از شبکه جهانی اینترنت و از طریق وبسایت رسمی خاندان مجدی به آدرس www.majdifamily.com به صورت زنده پخش خواهد شد.دوستانی که تمایل دارند با تیم پخش کننده این مراسم همکاری داشته باشند لطفا با شماره ۰۹۳۹۸۰۴۰۱۷۲ تماس بگیرند.