چهارشنبه ۹۲/۲/۲۵ پیوند آسمانی یکی از جوانان خاندان مجدی به وقوع پیوست که داماد جناب آقای رسول عبدالهی و عروس خانم دوشیزه فروغ مجدیان فرزند خواجه غلامرضا و سرکارخانم هما سرشیری می باشد.

از طرف خاندان بزرگ مجدی به عروس خانم و اقا داماد و خانواده های محترمشان تبریک می گوییم و ارزوی خوشبختی را برای این دو جوان از خداوند خواستاریم .