در آستانه ولادت رسول مهر و محبت،حضرت محمد(ص)؛دوشیزه رویا مجدی فر فرزند احمد کنار سفره عقد نشستند و پیمان عشق و همدلی با آقای محمد مجدیان فرزند مهرداد بستند.

از طرف خود و خاندان بزرگ مجدی این پیوند را به این زوج شایسته و خانواده های محترم شان تبریک گفته و روزگاری خوش برایشان ارزومندم.

انشاالله۰