به اطلاع می رساند که ستاد انتخاباتی دکتر احمد مجدی فر نامزد چهارمین دوره شورای شهردزفول در روز پنج شنبه مورخه ۹۲/۳/۲۳ راس ساعت ۲۱ در منزل مرحوم حاج حبیب مجدی نسب واقع در کوی حافظ پشت فرمانداری مبادرت به تشکیل جلسه داده و دکتر احمد مجدی فر به ایراد سخنرانی و ارائه نظرات و برنامه های کاری خود می پردازد.
لذا از کلیه خاندان بزرگوار و معزز مجدی ( خانم ها و آقایان ) تقاضامندیم که با شرکت در این جلسه حمایت خود را از نامزد مورد نظر خاندان اعلام نمایند و با رای دادن به ایشان در روز جمعه ۹۲/۳/۲۴ باعث عزت و افتخار بیش از پیش خاندان بزگوار مجدی گردند .
ستاد انتخاباتی دکتر احمد مجدی فر

سایت رسمی دکتر احمد مجدی فر:majdifar.ir