به اطلاع خاندان محترم مجدی میرسانم اینجانب هر هفته در فصول پاییز وزمستان در منطقه زاگرس مرکزی (شمال دزفول) که خود شامل ۵ منطقه به نامهای شهیون/سردشت/احمد فداله/دره کاید/سید محمود میباشد به اتفاق تیمی از دوستان کوهنورد وطبیعت دوست کوهنوردی وطبیعت گردی مینماییم وگاه این کار را خانوادگی انجام میدهیم افرادی که تمایل به این تفریح سالم را دارند تقاضا مند م با نوشتن دیدگاه حضور خود را اعلام نمایند تا در این مورد برنامه ریزی نمایم لازم به ذکر است سفرهای دو روزه در تابستان نیز اجرا می گردد جزئیات برنامه را حضورا در جمع طالبین این سفر خواهم گفت