به اطلاع‌ خاندان بزگوار مجدی می رساند با استعانت از خداوند متعال و بعد از صدور پروانه ساخت،کار احداث حسینه از ۲۵ شهریور آغاز شد.گودبرداری در مرحله اجرا می باشد که به علت عبور و مرور روزانه در محله قلعه این کار در ساعات پایانی شب انجام می گیرید.
امید است که این کار با پشتوانه مادی و معنوی شما عزیزان هر چه زودتر و با سرعت قابل قبولی به سرانجام برسد.

شماره حساب حسینیه خاندان مجدی
۰۱۰۹۴۵۳۶۶۷۵۰۰۰

شماره عابر بانک حسینیه خاندان مجدی
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۶۸۲۶

کمک های ما باعث تسریع در روند اجرایی ساخت حسینه خواهد شد