July 25,2024 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

تولید موتورسیکلت برقی

دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تولید موتورسیکلت برقی ضمن تبدیل دانش به محصول گام ارزشمندی در کاهش آلودگی زیست محیطی و حمایت از اقتصاد ملی...

فناوری