روزی حضرت موسی برای مناجات به طور رفت

صدای خود را بلند کرد تا خدا را بخواند :

صدا زد : ای خدای زاهدان ، صدا آمد :لبیک

ای خدای پرهیزکاران ، صدا آمد : لبیک

ای خدای عابدان ، صدا آمد : لبیک

در آخر صدا زد : ای خدای گنهکاران ، و این بار صدا آمد : لبیک لبیک لبیک

حضرت موسی تعجب کرد خدایا ، اینهمه القاب رو گفتم یک بار جواب دادی اما تا گفتم ای خدای گنهکاران سه مرتبه لبیک فرمودی؟؟!!!!

خدای باری تعالی ندا فرمودند: ای پیامبر من ، بدان آن بنده عابد من عبادت خود را بهمراه دارد

آن زاهد به زهد و پرهیزکاریش دلخوش دارد

اما بنده گنهکار من هیچکس را ندارد .به هیچ کس و هیچ چیز هم دلخوش نیست . روسیاه است و به همین علت از همه رو می پوشاند و همیشه سربزیر افکنده

پس من چگونه نباید به او جواب دهم تا بگویم بنده من هروقت از هرجا رانده شدی بدان که من درکنار توام و از رگ گردنت هم به تو نزدیکترم.

در روایتی دیگر آمده است : اگر بنده گنهکارمن میدانست چقدر به دیدار او مشتاقم هر آیینه از شوق قالب تهی میکرد و جان میداد.

پس دوستان همه آگاه باشیم خدای ما بسیار مهربان و آمرزنده ست و در این ماه بهانه بدست ما داده است فقط برای آشتی و بخشش

مبادا از دست بدیم ….

خجالت رو کنار بذاریم و بگیم خدایا مرا ببخش می دانم رو سیاهم و گناهکار و تو بهتر از حال من باخبری و این تو هستی که گناه و روسیاهی مرا پوشاندی تا آبروی من پیش خلایق نرود

خدایا اینک من تنها و بی کسم

خودت باید مرا دریابی بدادم برسی این ایام مگر نفرمودی ما دعوتیم ؟ مگر نه اینکه سر سفره شما و در خانه شماییم؟ خدایا من اصلا روم نمیشه بم اومدم مهمونی حتی روم نمیشه بیام تو و در جمع مهمونات باشم

خدایا همین گوشه کنارا منو قبول کن

اما میدونم که تو همین گوشه کنارا آغوش گشوده ای و منو بغل میکنی میگی خوش اومدی بنده من دلم برات تنگ شده بود

آره خدا دل منم برات لک زده

برات تنگ شده نه اصلا بهتره بگم دیگه دلی برام نمونده از بین رفته خدا من اومدم ….بنده فراری تو اومده میدونم بدم …هرجا بهم گفتی بیام نیومدم فرار کردم هرجا خواستی منو ببینی نبودم غیبت داشتم جاهایی که نباید میرفتم منو اونجاها دیدی دلتو خون کردم شکستم

اما تو غفوری و مهربان…

خدایا پررویی نمیکنم ولی یادمه تو زیارت نامه امام رضا(ع) نوشته بود اونم ۳مرتبه : یا من یسمی بالغفور الرحیم…ای کسی که اسمت بسیار مهربان و بخشنده است…

حالا خدایا بداد دل بیچاره منم برس میخوام باهات آشتی کنم

آخدا ! کمکم میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟