باقلیون :

محله باقلیون ؛ کوچه ای است در امتداد غربی خیابان شهید محمد منتظری فعلی ؛ بین مثلث و پل قدیم در سمت راست به موازات کوچه کاروان و از قدیم الایام بیشتر آن محل کشاورز بوده اند که محصول غالب آنان کشت باقلا بود به این جهت به آن کوچه و اهالی آن کوچه ؛ باقلیون می گفته اند . امتداد شمالی این کوچه در محدوده نخل معروف کلبی خان است .

بوروت کووون ( باروت کوبان ) :

محله بوروت کووون ؛ محوطه ای است در محدوده محله قلعه ؛ در امتداد جنوبی بازار معروف خراطون و شمال بازار آهنگران بین دیواره غربی بقعه شیخ اسماعیل قصری و دیوار شرقی مسجد آیت الله معزی ؛ که سابق بر این تعدادی از سادات محترم باروت کوب ؛ در آنجا به این شغل اشتغال داشته اند ؛ از این جهت آن محوطه و کوچه های اطراف و دکاکین و منازل آنجا را بوروت کووون می گویند ؛ در گذشته ساخت تفنگ و ملزومات آن ؛ از جمله تهیه باروت و غیره در دزفول رایج بود و بازارش گرم و رنگ و رونق خاصی داشت .