چه خوبه که آدم همیشه خبررسان خبر های خوب باشه

با خبر یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و دو آقای امید مجدیان فرزند مرحوم خواجه محمد و خانم حکیمه حمیدی دست در دست هم نهاده و زندگی مشترک خود را آغاز نمودند.

به نیابت از خاندان مجدی این ازدواج را شادباش گفته و برای این زوج جوان آرزوی خوشبختی میکنم.

*از تمام افراد خاندان محترم مجدی تقاضا دارم ،در صورتی که خبری ارزشمند در مورد خاندان مجدی به دستتان رسید که در سایت منتشر نشده بود،لطف نموده و خلاصه ای از آن خبر را بر به صورت دیدگاه در سایت درج نمایید تا پس از تکمیل خبر رسیده آن را در سایت درج نماییم.

با تشکر

مدیر سایت