نام پدر: مرحوم حاج محمد علی

نام همسر: غلامرضا – علیرضا – محمدرضا – مرضیه – فریبا – سهیلا – لیلا

نام فرزندان: طوبی مجدی

شغل: کشاورزی