نام پدر: مرحوم عبدالرحمان

نام همسر: دیانا …..

نام فرزندان: علی – رضا – روناک

شغل: بازنشسته نیروی هوایی