عادت کرده ایم خبرها را بخوانیم وبی تفاوت از کنار آنها بگذریم اما خبری را که یکم دی ماه در یکی از جراید خواندم مرا شگفت زده کرد بی مقدمه اصل خبر را باز گو نمایم

(مردی که شش سال به اتهام قتل شاگرد مغازه اش در زندان به سر می برد ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم بی گنا هی اش ثابت شد واز زندان آزاد گردید)

خلاصه جریان :  شاگردش شبها در مغازه می خوابیده وصبح که می خواهد وارد مغازه شود با درب باز مغازه وجنازه غرقه به خون شاگردش روبرو می گردد جریان را به کلانتری گزارش می دهد وخودش را به عنوان قاتل بازذاشت می نمایند وطی یاز جویی های متعدد به قتل شاگردش اعتراف می نماید وحکم اعدام او صادر وجهت اجرا به زندان داده می شود ولی ۴۸ ساعت قبل از اعدام شخصی دیگری را که در شهرهای شمالی کشور مبادرت به سرقت کرده دستگیر می نمایند ودر اعترافات خود از قتلی نام می برد که شش سال پیش مرتکب گردیده است قاضی پرونده به زندان می آید تا اجرای حکم را به تعویق اندازد خلاصه قاتل اصلی به قتل اعتراف ومرد بیچاره پس از تحمل شش سال زندان از مرگ حتمی نجات  پیدا می کند وآزاد می گردد

پس از آزادی از ایشان پرسیده میشود چرا به قتل اعتراف نمودید در صورتی که شما قاتل نبوده اید در جواب می گوید ابتدا هرچه فریاد زدم بی گناه هستم کسی به حرفهایم توجهی نمی کرد شروع به کتک کاری من نمودند تحمل ضرب وجرح را نداشتم وطوری کتک می خوردم که مرگم را از خدا می خواستم برای رهایی از این وضعیت قتل را به گردن گرفتم مرا به زندان فرستادند در آنجا دوستان زندانی به من گفتند اگر اعترافاتت را پس بگیری ترا به آگاهی میبرند ودر آنجا باید چند قتل را گردن بگیری هر وقت نام آگاهی را می شنیدم از ترس تمام بدنم می لرزید

جناب آقای لاریجانی شما که در مسند قوه قضا نشسته اید به اعترافات این مرد بخت برگشته که خدا اورا از مرگ حتمی نجات داده است توجه نموده اید ?آیا می دانید اگر دوروز دیرتر قاتل او را  بازداشت می کردند خون مسلمان بی گناهی به زمین می ریخت ?جناب لاریجانی اگر چنین می شد خون این مرد به گردن چه کسی بود وچه کسی مورد مواخذه قرار می گرفت جناب لاریجانی افراد زیر دست شما با شکنجه وکتک کاری چنان دماری از این بنده فلک زده در آورده اند که مرگ را بر این کارهای غیر انسانی پرسنل وزارت خانه زیر مجموعه شما ترجیح داده است ومرگ یکبار وشیون یکبار را پذیرا شده است جناب لاریجانی آیا می دانید که این مرد درمانده در این شش سال تمامی موهایش سفید شده اند؟ آیا می دانید همسرش در این مدت از او طلاق گرفته است؟آیا می دانید پسرش در این مدت معتاد شده است؟آیا می دانید پدر این مرد بینوا مغازه اش را جهت مخارج گرفتن وکیل به فروش رسانده است؟حتما تمامی اینها را می دانید پس لطفا وارد گود شوید وسزای جنایتکارانی را که شش سال تمام این مرد را از هستی ساقط نموده اند کف دستشان بگذارید

خواننده گرامی به نظر شما برای این مرد درمانده که مال وهمسر وفرزند وآبرو وشغل وحیثیتش را از دست داده است وشدیدا از نظر روحی وجسمی صدمات جبران ناپذیری متحمل گردیده است چه می توان کرد؟

حق یارتان باد محمد حسن مجدی نسب