چند روز پیش در حین فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود ده نمکی ۵ نفر کشته شدند مواد منفجره ای که در این فیلم  از آن استفاده گردیده مشقی نبوده واز نوع اصلی بوده است یعنی تی ان تی اصل را جهت انفجار در این فیلم بکار برده اند و دلیل این کارشان را نبود مواد انفجاری مشقی عنوان کرده اند حال سوال من این است ساختن یک فیلم با این ریسک بالاکه جان ۵ نفر را گرفته است چه ضرورتی دارد وجواب خون این افراد که بر اثر برنامه ریزیهای نا صحیح بر زمین ریخته شده برعهده چه کسی است ؟آیا این افراد به خاطر بقای زندگیشان در این فیلم شرکت کرده بودند  یا به خاطر فنای زندگیشان ؟در هر کشوری از جمله کشور ایران برای هر محصول مصرفی ولو کوچک استانداردهایی تعریف می شود واگر آن محصول فاقد یکی ازآن استانداردها باشد اجازه توزیع پیدا نمی کند پس چگونه آقای مسعود ده نمکی به خود اجازه داده اند  مواد منفجره اصلی در فیلمی به کار برند که احتمال خطر جانی برای عوامل فیلمش داشته است وبا چه استانداردهایی این کار را انجام داده اند ؟چه ضرورتی داشت که این فیلم را بسازند؟ آیا حرف تازه ای در این قیلم نهفته بود؟ تا کی باید جهت سینمای بیمارو ورشکسته  این مرز وبوم خون  مردم بی گناه  به خاطر فیلمهای گیشه ای به هدر رود؟وبه جای توبیخ مسببین این کار صد درصد غلط آنها را دنباله رو شهدای کربلای ۵ بخوانیم وقضیه را به فراموشی بسپاریم  حق یارتان باد محمد حسن مجدی نسب