با اسلام

با توجه یه اینکه عزیزان زیادی هستند که هنوز در کار کردن با رایانه مشکل دارند در اینجا یک مجموعه آموزشی کامپیوتر براتون قرار دادم که به صورت تصویری مطالب مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار میدهد .

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم