تحقیقات جدیدی که توسط مجله سرکولیشن صورت گرفته است، نشان می دهد که این آلودگی ها، علی الخصوص نوع همراه با ازن آن، بسیار سریع تر از آنچه که فکرش را بکنید بدن ما را مورد تهدید قرار می دهند.

در تحقیقی که توسط مجله سرکولیشن صورت گرفت، از گروهی داوطلب جوان، که سلامت بوده و هیچ گونه سابقه بیماری قلبی هم نداشتند، خواسته شد تا به مدت دو ساعت در حالی که گاز ازن را استنشاق می کنند، ورزش کنند.

تغییرات ایجاد شده در بدن این داوطلبان ، پس از گذشت تنها دو ساعت بسیار ناخوشایند بود. این تغییرات شامل التهاب و خروش در فرآیند پمپاژ قلب و همچنین بوجود آمدن لخته در رگ های خونی آنها بود، علائمی که می توانند اثباتی بر وجود رابطه ای تنگاتنگ بین بیماری های قلبی و هوای آلوده باشند.

این مطالعات از اولین تحقیقاتی محسوب می شود که تغییرات فیزیولوژیکی که در اثر گاز ازن ایجاد می شوند را بررسی می کند این نوع خطرناک از آلودگی، زمانی که گازهای آلی فرار با زباله های صنعتی ترکیب می شود و یا نور خورشید به دود اگزوز ماشین می تابد، بوجود می آید. در مطالعات قبلی صورت گرفته ارتباط قرار گرفتن در معرض گاز ازن با بیماری های قلبی مشخص شده بود اما میزان دقیق این اثر و اینکه تا چه حد این گاز می تواند به طور مستقیم و به سرعت بر سلامت قلب و ریه اثر بگذارد مشخص نشده بود.

در این تحقیق از ۲۳ داوطلب جوان خواسته شد که دو ساعت به طور متناوب در یک آزمایشگاه ابتدا در معرض هوای تمیز و در مرحله بعدی در هوایی که ۰٫۳ میلیون ازن (که از متوسط میزان ازنی که در شهرهای آمریکا وجود دارد کمتر اما تقریبا هم اندازه با میزان ازنی است که درشهرهای آلوده دنیا نظیر پکن و مکزیکو سیتی در زمان اوج آلودگی وجود دارد، می باشد) در آن وجود داشت، ورزش کنند.

بعد از آن محققان نتایج نشانه های بیولوژیکی عملکرد قلب و ریه را بین این دو جلسه مورد بررسی قرار دادند، تا از اثرات دقیق لایه ازن آگاه شوند. داوطلبین تقریبا یک پرش ۹۹ درصدی در میزان فاکتور اینترلوکین ۸، که نشان دهنده التهاب در رگ های خونی می باشد و همچنین یک افت ۴۲ درصدی هم در میزان پلاسمینوژن، که توانایی بدن را در از بین بردن لخته های خونی کاهش می دهد، مشاهده کردند.

این مطالعات نتایج بدست آمده از داوطلبان را تنها تا ۲۴ ساعت پس از انجام آزمایش نشان می داد و تغییرات بوجود آمده موقت و برگشت پذیر بودند. زمانی که داوطلبان از اسنشاق هوایی که در آن ازن بود دست کشیدند، نشانه های آنان به حالت هم اولیه خود بازگشتند.

اما این تحقیقات نشان می دهد که ازن قابلیت داشتن اثرات بسیار مخرب و حتی کشنده را برای قلب را دارد. محققان می گویند:” این تحقیق توضیحات قابل توجهی را در رابطه با ارتباط بین استنشاق ازن و مرگ بیان می کند”. و در ادامه اضافه می کنند که:”این تحقیقات خطراتی را که آلودگی برای افرادی که از قبل مشکلاتی را در رگ های قلبشان داشته اند، پر رنگ می کند. از آنجاییکه ازن می تواند یک موجی از التهاب را در رگ های منتهی به قلب بوجود آورده و رها کند”.

همچنین محققان هدف خود از این تحقیق را اینگونه بیان می کنند که: “با توجه به مشخص شدن میزان خطری که ازن برای قلب دارد و ما توانسته ایم آنرا در این تحقیق اثبات کنیم، امیدوارم که افراد بیشتری را نسبت به این خطرات آگاه کرده تا در رابطه با التهاب قلبی خود آگاهی داشته و آن را کنترل کنند”.

این تحقیق همچنین توصیه می کند که افراد از بیرون رفتن در روزهایی که درصد ازن موجود در هوا بالا بوده و همچنین قرار گرفتن در معرض دود سیگار خودداری کنند