باربارا دی آنجلیس، روانشناس و مشاور آمریکایی در زمینه ازدواج کتابهای متعددی نوشته که برخی از آنها به زبان فارسی ترجمه شده است و ازجمله کتب پرفروش درزمینه ازدواج محسوب میشوند. مطالبی که بصورت متوالی در بخشهای آتی برای علاقمندان به تحریر درخواهد امد، خلاصه ای از کتاب “آیا تو آن کمشده ام هستی” این نویسنده میباشد:

۵افسانه مهلک درباره عشق

اغلب مردم وقت و انرژی بیشتری صرف تصمیم گیری برای خرید یک ماشین یا تلویزیون میکنند تا صرف اینکه تصمیم بگیرند با چه کسی تشکیل خانواده بدهند. بساری از ما در زندگی خود دچار افسانه های عشقی میشویم. اینها تصورات نادرستی هستند که بسیاری از ما راجع به عشق داریم . این افسانه ها(همانطور که از اسمشان پیداست با واقعیت فرسنگها فاصله دارند) عملا مارا از انتخاب هوشمندانه بازمیدارند. این باورها اغلب از سه راه در ما شکل میگیرند:

تماشای برنامه های تلویزیونی و فیلمها

خواندن رمانهای عشقی

عدم وجود آموزش درباره عشق

افسانه شماره ۱: عشق حقیقی بر همه چیز فائق می اید

عشق برای زندگی شرط لازم است اما کافی نیست، برای موفقیت یک ازدواج و ایجاد و تداوم یک رابطه سالم تفاهم و تعهد لازم است. حقیقت تلخ این است که تعداد کمی از روابط به سبب اینکه دو طرف یکدیگر را دوست ندارند پایان می پذیرند. رابطه به سبب عدم تفاهم دو طرف به پایان میرسد.

افسانه شماره ۲: عشق حقیقی را در همان نگاه اول که فرد را دیدید،حس میکنید

برای دلباختگی یک لحظه کافیست اما “عشق حقیقی” به وقت نیاز دارد. عاشق شدن ساده است اما خلق یک رابطه سالم مستلزم کار سخت است

افسانه شماره ۳: تنها یک عشق(فرد)واقعی در دنیا وجود دارد که برای من مناسب است

تصور بسیاری از ما بر این است که فقط و فقط یک نفر در دنیا برای من وجود دارد. با تردید به مواردی که سر راهمان قرار میگیرند نگاه میکنیم و هر عیب او را به عنوان مشکلی در نظر میگیریم که این “همان” نیست! تصویر رویایی که از همسر اتی خود در ذهن ساخته ایم ما را ازدیدن واقعیتها دور میکند. خصوصا این باور عشقی ما را از شروع یک زندگی جدید بعد از خاتمه یافتن زندگی قبلی باز میدارد

افسانه شماره۴: همسر ایده ال شما را از هر لحاظ ارضا میکند

همسر مناسب بسیاری از نیازهای مارا براورده میسازد اما نه همه را. چنانچه پیش از ازدواج در خود احساس تهی بودن و نارضایتی دارید پس از ازدواج هم به همان اندازه احساس خلا و نارضایتی خواهید داشت. بسیار مهم است که بین چیزهایی که میل داریم در همسرمان وجود داشته باشد و چیزهایی که باید در همسرمان وجود داشته باشد فرق قائل شویم

افسانه شماره۵: جاذبه جنسی قوی همان عشق است

شهوت را باید کاملا از عشق مجزا دانست . تا زمانی که فرد مورد نظر خود را به حد کافی نشناخته و ویژگیهای شخصیتی او را به خود نزدیک نیافته اید به این حس اغواکننده امکان خودنمایی ندهید