محققان می گویند که توفان های با اسم زنانه مانند کاترینا بسیار مرگبارتر از توفان های با اسم مردانه مانند چارلی هستند.

یافته‌های پژوهش جدید محققان آمریکایی نشان داد، توفانهای دارای اسم زنانه مرگبارتر از توفانهای با اسم مردانه هستند چرا که معمولا کم‌خطرتر تصور می‌شوند.

بررسی‌های محققان دانشگاه ایلینویز نشان داده تغییر نام توفانهای شدید از اسم مردانه مانند چارلی به اسم زنانه کاترینا می‌تواند میزان تلفات را تا سه برابر افزایش دهد.

این پژوهش اولین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد کلیشه‌های جنسیتی می‌توانند از عواقب مرگباری برخوردار باشند.

بررسی بیش از شش دهه نرخ مرگ و میر ناشی از توفانهای آمریکا نشان داد، توفانهای شدید با اسامی زنانه‌تر منجر به تلفات بیشتر شده بودند که دلیل آن کمتر ترسناک تلقی شدن آنها نسبت به توفانهای با نام زنانه است.

در نتیجه، افراد در مسیر این توفانهای مرگبار ممکن است اقدامات حفاظتی کمتری انجام دهند که آنها را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به گفته محققان، یافته‌های آنها نشانگر یک نتیجه ناگوار و ناخواسته از نامگذاری جنسیتی توفانهاست که از تاثیرات مهمی برای سیاست گذاران، هواشناسان و عموم مردم در رابطه با برقراری ارتباطات و آمادگی در زمان توفان برخوردار است.

محققان به بررسی تلفات دقیق توفانهای آمریکا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۲ بجز توفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ و توفان آدری در سال ۱۹۵۷ پرداختند. دلیل حذف توفانهای مذکور آن است که بسیار مرگبارتر از توفانهای عادی بودند.

محققان دریافتند که در میان مخربترین توفانها، هر کدام که اسم زنانه داشتند، انسانهای بیشتری در آن کشته شده بودند.

در ادامه دانشمندان به بررسی تاثیر جنسیت مرتبط با نام توفانها با قضاوت افراد در مورد مرگبار بودن آنها پرداخته و دریافتند که بیشتر آنها توفانهایی مانند الکساندرا، کریستینا یا ویکتوریا را کم خطرتر و کم شدت‌تر از توفانهای الکساندر، کریستوفر یا ویکتور تصور می‌کردند.

پیش از این تنها نامهای زنانه برای توفانهای آمریکا انتخاب می‌شد که آن هم به دلیل طبیعت غیر قابل پیش‌بینی این پدیده‌ها بود. یک سیستم جایگزین نامگذاری مردانه-زنانه در اواخر دهه ۱۹۷۰ به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه از تبعیض جنسی بوجود آمد.

توفانها در سال گذشته بیش از ۲۰۰ انسان را در آمریکا از بین بردند و توفانهای شدید می‌توانند صدها تلفات از خود باقی بگذارند.

نتایج این پژوهش در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است./