اولین نشست هم اندیشی تعاونی خاندان مجدی با حضور جمعی از جوانان خاندان مجدی برگزار شد . این جلسه که در روز چهارشنبه ۱۹ / ۷/ ۹۱ ساعت ۹ شب برگزار گردید با میزبانی گرم اقای محمد حسن مجدی نسب بر پا شد .
مقرر گردیده است که این نشست ها با گروه های فکری دیگر بزودی برگزار شود تا همه ی سلایق و طیف های گسترده در این اتاق های فکر شرکت کنند .
در ابتدا اقای دکتر محمد رضا سنگری طی بیاناتی ، نقطه نظرات خود را بیان کردند که ماحصل سخنان ایشان در پنج بند زیر خلاصه می شود :
الف . همه ی اهداف خود را تعریف کنید و انگاه شروع به حرکت کنید . این بدان معناست که هر گاه به هدف اول رسیدیم بلافاصله و بدون فوت وقت هدف دوم را اغاز کنیم تا ” زمان ” را از دست ندهیم .
ب .” اهداف را بلند و گامها را کوتاه بردارید ” این جمله ی کوتاه اما بسیار پر مغز بدان معناست که افق دید شرکت تعاونی باید بسیار بلند باشد اما گام ها را با ارامی و حصول اطمینان از محکم بودن جای پا برداریم تا خدای ناکرده با شکست همراه نباشد .
ج .سومین نکته برای حضار بسیار جالب بود چرا که دکتر با اشاره به پیمان ” حلف الفضول ” گفتند مرا نیز به عنوان عضو افتخاری خود بپذیرید . همچنانکه می دانیم پیمان حلف الفضول پیمانی بود که پیامبر قبل از بعثت در ان شرکت کرد و تا پایان عمر خود به عضویت در این پیمان افتخار می کرد . من نیز با قیافه های مصممی که می بینم مطمئنم اینده ی این تعاونی درخشان خواهد بود و لذا از هماکنون می خواهم عضوی افتخاری از این تعاونی باشم چرا که شما راهی پیامبر گونه را اغاز کرده اید .
د. مهمترین هدف شرکت باید ” صله ی رحم ” و ” نزدیکی قلوب ” باشد . استفاده ی از تمامی امکانات موجود برای ارتقای فرهنگی و سپس ارتقای معیشتی کل خاندان محترم مجدی .
ه . تهیه ی یک کتاب در مورد خاندان مجدی . با توجه به اینکه” تاریخ” تا نوشته نشود حفظ نمی شود پس تا افراد کهنسال فامیل در قید حیات هستند حتما” تاریخچه ی خاندان را مدون کنید .
سپس اقای دکتر علیرضا مجدی نسب ( مدیر عامل شرکت تعاونی ) مقدمات سخن را تبیین کردند و با اشاره به اغاز فعالیت های اجرایی تعاونی از جمع حاضر در خواست نمودند نقطه نظرات اقتصادی خود را بیان کنند .
در این مرحله ، حضار ، به بیان پیشنهادات خود پرداختند و رئوس مطالب بیان شده به شرح زیر است :
الف . از تمامی حضار خواسته شد که با افراد دیگر _ چه اشنا و چه غریب _ مشورت کنند و پیشنهادات انها را نیز منعکس کنند .
ب . از حضار تقاضا شد پیشنهادات خود را خصوصی بیان کنند .
ج. از حاضرین در خواست شد نقطه نظرات خود را به دو شکل ارائه کنند :
۱. ترجیحا” به شکل مکتوب و تدوین شده و کلاسه بندی
۲. به شکل مختصر و مفید . در توضیح این قسمت باید گفت چنانچه طرح ذکر شده چشمگیر و نسبتا” مورد توجه هیات مدیره قرار گرفت انگاه از پیشنهاد دهنده ی طرح تقاضا می شود حضور پیدا کند و طرح خود را به شکل مبسوط شرح دهد .
د. از جمع حاضر در خواست شد با توجه به قالب جدید سایت خاندان مجدی هر شخصی که تمایل به نویسندگی داشت و یا با مطلب تازه یا جالبی مواجه شد می تواند در قسمت ” ارسال مطلب ” نام و نام خانوادگی و ایمیل و مطلب خود را بنویسد تا با نام خودش در سایت درج شود .
ه . در اینده ی نزدیک پذیره نویسی جدید اغاز می شود و هر کس که تاکنون فقط یک یا دو سهم به قصد حضور در تعاونی خریده است اکنون می تواند با توجه به اجرایی شدن طرح ها سهام خود را افزایش دهد .
این جلسه ی مهر و دوستی در ساعت ۱۱ به پایان رسید .