در نوشته قبلی ام که انتظار داشتم تمامی خوانندگان نظرات خود را ابرار نمایند در مورد جامعه ایرانی ومسئول پذیری آنها مطالبی را درج نمودم و قول دادم در این باره بیشتر بنویسم متاسفانه دردهای جامعه ما یکی و دوتا نیست و وقتی در این مورد کسی تحقیقی انجام دهد مشاهده می نماید که  صدها مشکل که هر مشکلی نیز به دنبال خود دهها مشکل دیگر را یدک می کشد در جامعه ما وجود دارد اگر شخصا بخواهم تمامی این مشکلات را زیر ذره بین قرار دهم و یکایک انها را مورد بررسی قرار دهم کاری بس مشکل و در نهایت برای خوانندگان محترم کسالت آور می شود.

یکی از مشکلات جامعه ما این است که در مواقعی که از انجام کاری باز می مانیم یا بهتر بگویم در انجام کاری که نمی دانیم چگونه باید انجامش دهیم از دینمان مایه می گذاریم وبه استخاره پناه می بریم اما آیا استخاره برای تمام کارها باید انجام شود؟

واژه ای که تمامی ما با اسمش آشنایی داریم و از چگونگی استفاده اش هیچ اطلاعی نداریم و یا اطلاعات کمی داریم  این را می دانیم که برای به ثمر رسیدن هر کاری بایستی از قانون تبعیت کنیم وگام به گام برای پیشبرد کارمان تلاش نماییم  تا آنرا به ثمر برسانیم حال شخصی را تجسم نمایید که به جای اینکه این مسیر راطی نماید در اول بسم الله به استخاره گرفتن روی بیاورد از دو حال خارج نیست یا در انجام کارش موفق می گردد که علت موفقیت خود را به استخاره گرفتن نسبت می دهد یا اصلا به دنبال آن کار نمی رود چون استخاره بد آمده است.

حال اگر این شخص بر اثر ندانم کاری ویا آشنا نبودن با قوانین ویا کارشکنی پرسنل ادارات و یا هر موضوع دیگری که قانون شکنی در آن به مشام برسد به سرانجامی نرسد چه ربطی به استخاره گرفتن واز دینمان مایه گذاشتن دارد یعنی برای انجام کارهایی که عقلانیت وشعور وتدبر ما بایستی نقشی کلیدی ایفا نماید واز این مواهب خدادادی برای پیشرفت کار استفاده نماییم به استخاره پناه می بریم واز خود سلب مسئولیت می کنیم ومتاسفانه این کار همگانی شده است تا جایی که برای ازدواج کردن نیز به استخاره پناه می برند!چندی پیش که واسطه عقد دونفر بودم وشناخت کاملی از زوجین وخانواده های آنان داشتم با عبارت گرفتن استخاره از طرف یکی از والدین این زوجه مواجه گردیدم به ایشان گفتم اگر با گرفتن استخاره می خواهید این دونفر را به هم برسانید از این کار منصرف شوید ناراحت گردید وگفت یعنی اعتقادی به دینت ندارید در جواب گفتم این اصلا ربطی به دین ندارد( اکثر علما تایید دارند که برای امر خیر گرفتن استخاره لزومی ندارد) صد ها سوال و پرسش در این مورد بایستی صورت پذیرد زوجین همدیگر را کاملا بشناسند فرهنگ دو خانواده در یک تراز باشد و….. حال با گرفتن یک استخاره چگونه می خواهید به جواب این همه سوالات برسید با این کارشان صورت مسئله را پاک می کنند و شانه از مسئو لیت خالی می کنند اگر بنا را بر این بگذاریم که با گرفتن استخاره کارهای مملکت ما بر مداری درست وصحیح می چرخد بایستی  در تمامی مراحل تاریخ یکی از بهترین ومرفه ترین کشورهای جهان باشیم ولی می بینید که نشده ایم پس عقب افتادگی ما در مسائلی است که در مقاله قبلی(درد دلی خودمونی)عرض کردم ووقتی نومید ومستاصل شدیم به دین پناه می بریم وطلب استخاره می کنیم آیا راه حل مشکلات ما با گرفتن استخاره قابل حل است؟

آیا فکر وشعور و تلاش وکوشش در این میان بی معنی هستند ؟

آیا کشورهای صنعتی که روزانه صدها کانتینر اجناس ضروری وحیاتی برایمان صادر می کنند با گرفتن استخاره به اینجا رسیده اند؟

حتما چنین نیست پس  بیایید واقع بین باشیم ودر مورد هر موضوعی از دینمان مایه نگذاریم

حق یارتان باد