در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۴۹نتایج انتخابات شهرستان دزفول وسیله فرمانداری قرائت گردید ودوتن از اعضای خاندان مجدی نفرات اول وچهارم این انتخابات بودند مرحوم حاج غلامرضا مجدی نسب نفر اول و آقای دکتر احمد مجدی نفر چهارم گردیدند که غلامرضا مجدی نسب به سمت رئیس انجمن شهر انتخاب گردید عکس زیر اعضای انجمن شهرستان دزفول میباشد که مربوط به ۴۳ سال پیش میباشد از این جمع فقط دونفر در قید حیات می باشند وبقیه اعضا به رحمت ایزدی پیوسته اند از خواهر عزیزم سر کار خانم فرخنده مجدی نسب که این عکس را در اختیار من قرار دادند نهایت تشکر وقدر دانی را می نمایم
DSC_0002

برای دیدن عکس در سایز بزرگ اینجا کلیک کنید