همانطوریکه در مقاله قبلی به استحضار رساندم تصمیم گرفته ام  اسناد تاریخی خاندان مجدی را به رویت شما برسانم در دومین بخش گواهینامه دوچرخه سواری مرحوم پدرم (حاج غلامرضا مجدی نسب )وسند ازدواج ایشان را انتخاب نموده ام که اولی مربوط به ۷۵ سال پیش ودومی مربوط به۷۳ سال پیش میباشند لطفا اسناد تاریخی خود را در صورت تمایل در سایت قرار دهید تا بتوانیم این اسناد با ارزش را برای همیشه جاودان نگه داریم

2218

2223

24