ضمن تشکر از حضور سبز خاندان بزرگ مجدی در اولین گردهمایی سالیانه ؛ پیرو گزارشی که در ارتباط با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی خاندان مجدی ارائه گردید. جهت عملیاتی نمودن طرحهای در دست اقدام که توسط هیئت مدیره تصویب و پیگیری شده و کارهای مقدماتی نیز انجام گردیده است نیاز به سرمایه گذاری اعضای محترم اعم از افرادی که سهم کم خریداری نموده و یا افرادی که اصلا” سهمی خریداری ننموده اند می باشد .
لذا از کلیه افراد خاندان مجدی تقاضا مندیم که هر چه سریعتر در این زمینه اقدام فرمائید تا با توکل بر ایزدمنان هر چه سریعتر به اهداف شرکت دست پیدا کنیم.
لازم به توضیح است که مبلغ هر سهم ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل ۵۰ هزار تومان و به هر تعداد که تمابل داشته باشید می توان خریداری نمائید. هرچه تعداد سهام خریداری شده بیشتر باشد هم سود سهم شما بیشتر خواهد شد و هم شرکت را در رسیدن به اهدافش یاری خواهید داد.
شماره حساب جهت واریز سهام ۲۰۰۱.۱۱۱.۶۷۲۷۹۳.۱ بنام شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی خاندان مجدی نزد بانک توسعه تعاون قابل واریز در کلیه شعب سرتا سر ایران .
لطف فرموده فیش واریزی را به محمدرضا مجدی نسب فرزند حاج محمدعلی و یا به آقای محمدحسن مجدی تسب فرزتد حاج غلامرضاتحویل بفرمائید.
در صورت داشتن سوال و هرگونه ابهامی به همراه ۰۹۱۶۶۴۵۳۴۵۴ محمدرضا مجدی نسب تماس گرفته شود.