به اطلاع کلیه کسانی که در شرکت تعاونی خاندان مجدی دزفولی سهام خریداری کرده اند می رساند جهت خرید سهام بیشتر بصورت نقدی و یا اقساط می توانند تا آخر مرداد ماه سال ۱۳۹۲ اقدام نمایند.

– کسانی که تمایل خرید سهام بصورت اقساط دارند در آینده نزدیک آنها را به بانک تعاون معرفی نموده تا بتوانند وام مورد نیاز را ابتیاع نموده و ماهیانه اقساط آن را پرداخت نمایند.

– کسانی که هنوز  مبادرت به خرید سهام نکرده اند، می توانند با خرید حداقل یک سهم از بانک تعاون به شماره حساب ۲۰۰۱۱۱۱۶۷۲۷۹۳۱  به نام شرکت تعاونی تولید و توزیعی خاندان مجدی دزفولی، عضو تعاونی شوند.

رسید وجه پرداختی به بانک را به همراه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی که هر دو آنها مطابق با اصل شده اند(این کار در یکی از ادارات ثبت قابل اجراست)را به اینجانب تحویل دهید.

محمد حسن مجدی نسب