به استحضار تمامی عزیزان خاندان بزرگ مجدی می رسانیم که با نزدیک شدن ماه محرم و صفر هر کدام از عزیزان و سروران محترم که قصد برگزاری هرگونه مراسم در مسجد مفید (مجدیان) را دارند جهت هماهنگی و ساماندهی برنامه ها و بهتر برگزار شدن آنها و عدم تداخل احتمالی با هیئت امناء مسجد هماهنگی قبلی انجام پذیرد

پیشاپیش هیئت امناء مسجد از شما کمال تشکر و قدردانی را بعمل می آورند و از خداوند منان طول عمر و سلامتی برای شما و خانواده محترمتان و تمامی عزیزان خاندان مجدی را خواستاریم .

هیئت امنای مسجد مفید

دکتر علیرضا مجدی نسب

علیرضا مجدی نسب فرزند خواجه هوشنگ

مهدی مجدی

امین شیخ نجدی

مسعود مجدی

شماره تماس جهت هماهنگی با هیئت امناء    ۰۹۳۹۸۹۵۲۳۹۳