بسمه تعالی

سالهای زیادی است که خاندان بزرگوار مجدی در ایام محرم و دیگر امور در حسرت داشتن یک حسینیه در محله قدیمی خودمان (لوایه) به سر می برد و هر ساله در ایام محرم و مراسم فاتحه خوانی یکی از خاندان،فقدان این مکان مقدس را بخوبی لمس می کردیم و از نداشتن چنین مکانی رنج می بردیم.بحمدالله در سال گذشته از طرف خانواده مرحوم خواجه محمد حسین مجدی نسب یک قطعه زمین در جنب مدرسه ی مجدی وقف ساخت حسینیه گردید که جا دارد از این خاندان محترم و با گذشت کمال تشکر و قدردانی از طرف خود و کلیه خانواده بعمل آید.

در ادامه با سعی و تلاش برخی از اعضاء هیئت مدیره کارهای وقف و دیگر امور اداری انجام گردید و با پیگیری مکرر با شهرداری و و دیگر ادارات مربوطه مقدمات ساخت این مکان مقدس آماده گردیده است . این حسینیه انشاالله در سه طبقه بنا خواهد گردید.

زیرزمین:آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و انبار احداث خواهدشد.

هم کف:سالن اصلی حسینیه

طبقه دوم :دو واحد آپارتمان که یک واحد جهت استقرار خادم و دیگری دفتر شرکت تعاونی خاندان مجدی می باشد.

به حول و قوه الهی نقشه ی مربوطه نیز تنظیم گردیده و آماده ی شروع به کار می باشد.لذا با توجه به اعلام آمادگی عده ی زیادی از خاندان بزرگوار که با علاقه ی فراوان حاضر به مشارکت و کمک در ساخت این مکان مقدس را داشتند و در گردهمایی ۴فروردین اعلام امادگی نمودند و دیگر اعضا که تمایل به شرکت در این امر را دارند نحوه ی ارسال کمک های این عزیزان به شرح زیر می باشد:

۱-واریز به شماره حساب سیبا بانک ملی به شماره ی ۰۱۰۹۴۵۳۶۷۵۰۰۰ بنام حسینیه خاندان مجدی

۲-در صورت عدم توانایی مراجعه به بانک و یا اهدای کمک های غیر نقدی می توانند با شماره های زیر تماس گرفته تا در اسرع وقت خدمت رسیده و هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

۱)محمدرضا مجدی نسب فرزند حاج محمدعلی ۰۹۱۶۶۴۵۳۴۵۴

۲)رضا مجدی فرزند مرحوم خواجه میرزاعلی۰۹۱۶۱۴۱۸۰۷۳

۳)محمدحسن مجدی نسب فرزند مرحوم حاج غلامرضا۰۹۱۶۸۴۴۶۰۳۰

در خاتمه از کلیه عزیزانی که در این امر مقدس شرکت می نمایند و آرزوی چندین ساله ی داشتن این مکان مقدس را در محله نیاکانمان با مشارکت خود مهیا می نمایند تشکر و قدردانی بعمل می آیدو امیدوارم که خداوند متعال این کار نیک را بذخیره آخرت ما قرار دهد.انشاالله

تذکر: *مبلغ واریزی را بصورت فیش سه برگی تنظیم گردد.یک فیش را نزد خود و نسخه ی دوم را به افرادی که شماره تماس آنها ذکر گردیده تحویل دهد.

*منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان از طریق دیدگاه و یا تماس با شماره تماس هایی که اعلام گردیده جهت هر چه بهتر و سرعت بخشی در امر احداث این مکان مقدس می باشیم .

* دست همه عزیزانی را که مایل به همراهی و کمک به هر طریق ممکن  در این امر می باشند به گرمی می فشاریم .