به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی خاندان مجدی که نام آنها در زیر آمده است میرساند که هرچه سریعتر نسبت به رفع نقص مدارک شان که ذکر گردیده است اقدام نمایند و مدارک مذکور را هرچه سریعتر (تا تاریخ ۹۱/۵/۱۵) تحویل نمایند.
خواهشمند است نسبت به این امر اقدام سریع مبذول فرمائید تا بیش از این در امر ثبت شرکت تاخیر ایجاد نگردد.
مدارک را می توان به آقا ی محمدحسن مجدی نسب فرزند حاج غلامرضا و محمدرضا مجدی نسب فرزند حاج محمدعلی و یا به مغازه آقای رضا مجدی واقع در خیابان شریعتی جنب بازار خراطان مغازه حلوا فروشی تحویل بفرمائید. باتشکر فراوان
ضمنا” مدارک فوق باید برابر با اصل گردد. و چنانچه کارت پایان خدمت ندارند گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نمایند.
از افرادی که این مطلب را مطالعه می فرمایند و ممکن است فردی از سایت دیدن نکند خواهشمند است به افراد مذکور اطلاع رسانی بفرمایند.
نام و نام خانوادگی فرزند نواقص
۱- ژاله مجدی عرب حاج عبدالامیر- کپی شناسنامه – کپی کارت ملی
۲- لیلا مجدی نسب حاج اسماعیل – کپی شناسنامه – کپی کارت ملی
۳- -عبدالرحیم مجدی حاج رشید- کپی کارت پایان خدمت
۴- عصمت مجدی نسب – حاج محمدعلی کپی کارت ملی
۵- -فرهود مجدی زاده عبدالامیر- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۶- بهمن مجدی زاده محمدحسین- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۷- غلامرضا مجدی زاده عبدالرحمن – کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۸- ماهتاب مجدی زاده عبدالرحمن کپی کارت ملی
۹- محمود مجدی زاده عبدالرحمن – کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۱۰- فوزیه مجدی زاده عبدالرحمن کپی کارت ملی
۱۱- رضوان مجدی زاده عبدالرحمن- کپی کارت ملی
۱۲- ثریا مجدی زاده عبدالرحمن کپی کارت ملی
۱۳- عبدالامیر مجدی زاده عبدالرحمان- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۱۴- فردوس مجدی زاده عبدالرحمان – کپی کارت ملی
۱۵- افسانه مجدی زاده عبدالرحمن – کپی کارت ملی
۱۶- فردیس مجدی زاده عبدالامیر کپی کارت ملی
۱۷- احمد مجدی زاده عبدالرحمن- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۱۸- محمدحسین مجدی زاده عبدالرحمان- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۱۹- علی مجدی نسب فریدون – کپی پایان خدمت
۲۰- سعید جدی نسب فریدون – کپی پایان خدمت
۲۱- محمد مجدی نسب حاج محمدعلی- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۲۲- مسعود مجدی- نصب حاج همتی کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت- کپی شناسنامه
۲۳- مسعود مجدی حاج محمدعلی- کپی پایان خدمت
۲۴- مصطفی مجدی نسب حاج محمدعلی – کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت- کپی شناسنامه
۲۵- مهتاب فخر مجدیان عظیم- کپی کارت ملی- کپی شناسنامه
۲۶- محسن فخر مجدیان عظیم – کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت- کپی شناسنامه
۲۷- نصرالله فخر مجدیان عظیم- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت- کپی شناسنامه
۲۸- مهین نجدی زاده احمد – کپی کارت ملی- کپی شناسنامه
۲۹- ناصر مجدی محمدرضا- کپی کارت ملی- کپی پایان خدمت
۳۰- ایمان مجدی عرب غلامعلی- کپی پایان خدمت
۳۱- حسن مجدی عرب غلامعلی- کپی پایان خدمت