به اطلاع آن عزیزانی که مدارکشان را تحویل نداده اند ضمن اینکه سهام هم خریداری نموده اند می رساند که عضویت ایشان در شرکت تعاونی بعلت عدم ارسال مدارک به حالت تعلیق در آمده و عضویت ایشان به مرحله بعد(در صورت ارسال مدارک ) موکول گردیده است .
لذا خواهشمند است به اطلاعیه ها شرکت توجه نموده و به موقع اقدام بفرمائید .
با تشکر .