به اطلاع خاندان محترم مجدی می رسانم چون در نظر داریم که سالروز تولد وازدواج وفوت افراد خاندان را در سایت ثبت نماییم ونرم افزار موجود در سایت این سالگشت ها را به صورت روز شمار نشان دهد لذا از شما افراد محترم خاندان مجدی تقاضا مندم در دیدگاه های این نوشتار نام / نام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد به روز ماه سال/ تاریخ ازدواج به روز ماه سال /تاریخ فوت پدر یا مادر اگر در قید حیات نیستند به روز ماه سال درج نمایید توجه داشته باشید که حتما تاریخ های ذ کر شده به روز /ماه/ سال باشد با سپاس از شما عزیزان

لازم به ذکر است دیدگاه ها تایید نخواهند شد