بسمه تعالی

 اطلاعیه هیئت امناء مسجد آیت الله مفید

با سلام ودرود بر تمامی افرد خاندان بزرگ مجدی وباسپاس از خدمات چندین ساله مرحومین حاج عبدالرحمان وحاج غلامرضاوحاج نورعلی وخواجه غلامحسین وخواجه هوشنگ وحاج کاظم وحاج محمدعلی وسایررفتگان خاندان بزرگ مجدی به مسجدایت الله مفید(مجدی)ونیزس‍پاس ازتمامی بزرگواران که درقیدحیات بوده ونسبت به کمک مالی به مسجد اقدام نموده اند

به استحضار تمامی افراد خاندان مجدی میرسانیم که کار مرمت و تعمیر مسجد آیت الله مفید در آستانه شروع شدن و تا حدودی سروران عزیز طبق اطلاع رسانی پیشین از کم و کیف اوضاع و نیازهای مسجد اطلاع دارید لذا هر عزیزی که میخواهد در این کار خدا پسدانه مشارکت داشته باشد میتواند وجه خود را به حساب بانک ملی ایران

۰۱۰۹۵۴۸۵۵۸۰۰۷

به نام مسجد ایت الله مفید واریز و یا به یکی از اعضای هیئت امنای مسجد مفید تحویل دهد.

پیشاپیش از تمامی شما عزیزانی که یقینا مثل همیشه در امور خیر پیش قدم بودید کمال تشکر را داریم.

هیئت امنای مسجد آیت الله مفیدآقایان:

دکتر  حاج علیرضا مجدی نسب فرزند حاج نورعلی

علیرضا مجدی نسب فرزند حاج هوشنگ

مهدی مجدی فرزند حاج محمدعلی

امین شیخ نجدی فرزند حاج عبدالامیر

مسعود مجدی فرزند حاج محمدعلی

تلفن تماس با هیئت امنای مسجد آیت الله مفید  ۰۹۳۹۸۹۵۲۳۹۳

و من الله توفیق

c d b e f a

5