بعد از خبر مسرت بخش قبولی خانم فاطمه مجدی نسب در مقطع دکترا ؛ به اطلاع می رساند که آقای محمد اسلام مجدی نسب فرزند حاج محمدعلی نیز در مقطع دکترا رشته جامعه شناسی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده اند . از طرف کلیه ی خاندان بزرگ مجدی ، این موفقیت را آقای محمد اسلام مجدی تبریک می گوییم و امیدواریم در تمام مراحل زندگی شان موفق و پیروز باشند .